Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн 8,161 зээлийн хугацаа нь дууссан ч төлөгдөөгүй байна

access_time 2023-05-25 12:14

Хөдөө аж ахуйг дэмжих сан 207 гаруй тэрбум төгрөгийн 8,993 зээлийг олгожээ. Үүнээс 169 тэрбум төгрөгийн зээл төлөгдөөгүй байна. Нийт 8,161 зээлийн хугацаа нь дууссан хэдий ч төлөгдөөгүй байна Үүнээс, 1,539 ААН, 2,400 иргэн, 82 ТББ, 175 төрийн байгууллага зээл авч хугацаа дууссан ч эргэн төлөөгүй байна.

Шинэ мэдээ