Багш нар “Амны хөндийн эрүүл мэнд”-ийн талаар зөвлөгөө өгнө.

access_time 2018-04-23 16:16

Нийслэлийн есөн дүүргийн төрийн өмчит Ерөнхий боловсролын 134 сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 4000 гаруй багшийг “Амны хөндийн эрүүл мэнд” сургалтанд хамруулж байна. Сургалтанд хамрагдсан багш нар хүүхдүүдэд “Амны хөндийн эрүүл мэнд”-ийн талаар зөвлөгөө зөвлөмж өгнө.

Одоогоор Чингэлтэй дүүргийн 50, Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн захирал, сургалтын арга зүйч, нийгмийн ажилтан, багш зэрэг нийт 120 хүн, 21 сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 700 гаруй, Баянгол дүүргийн Ерөнхий боловсролын 17 сургуулийн 500 гаруй багшийг хамруулжээ.

Шинэ мэдээ