“Эерэг хандлага- Эрүүл нийгэм” үндэсний хэмжээний аян эхэлнэ.

access_time 2023-03-28 11:48

 

“Эерэг хандлага- Эрүүл нийгэм” үндэсний хэмжээний аяныг зарлагдах гэж байна. Энэ аняы хүрээнд 5 зорилгыг дэвшүүлж байгаа юм. Үүнд:
1. -Байгууллага хувь хүний соёл, эерэг хандлага, эелдэг харьцааг сайжруулах,
2. -Байгууллагын болон бэлтгэлийн заал, талбайн цэвэр орчныг бүрдүүлэх,
3. -Олон нийтэд чиглэсэн нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах,
4. -Салбарын байгууллагууд бүх шатандаа үйл ажиллагаа, арга хэмжээний болон зохион байгуулалтын цагийг нарийн баримтлах зэрэг зорилго дэвшүүлжээ.

Шинэ мэдээ