Уул уурхай, газрын тосны бүтээгдэхүүнд хийсэн шинжилгээний дүнг БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрт хүлээн зөвшөөрн

access_time 2023-03-21 09:41

“Дэлхийн 117 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Олон улсын итгэмжлэгдсэн лабораториудын байгууллага болох ILAC-ийн тэмдгийг Монгол Улсын Гаалийн төв лаборатори хэрэглэх эрхтэй болжээ. Итгэмжлэлийн эрхийг авснаараа уул уурхайн хүдэр баяжмал, нүүрс, газрын тосны бүтээгдэхүүнд хийсэн Гаалийн төв лабораторийн шинжилгээний үр дүнг БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрт хүлээн зөвшөөрөх юм.

Шинэ мэдээ