Дөрвөн аманд ууланд алхах маршрут гаргахаар төлөвлөжээ.

access_time 2023-03-16 11:07

Зуслангийн бүсэд төлөвлөлт хийн дөрвөн аманд 39.5 км авто зам, 38 км явган зам, 19 км дугуйн зам, орц, гарц гаргах чиглэлд 170 км чулуун зам тавихаар төлөвлөжээ. Бэлхэд 8.6 км, Хуурай мухард 5.7 км, Жигжидэд 4.7 км, Шадивланд 5.4 км явган зам тавих, мөн ууланд алхах маршрутыг ч төлөвлөсөн байна. Түүнчлэн дээрх дөрвөн амны хэмжээнд 2728 нэгж талбарыг өөрчлөх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм

Шинэ мэдээ