Ашиглахгүй болсон тээврийн хэрэгслээ шинэчилсэн бүртгэлээр хасуулах боломжтой

access_time 2023-03-14 11:42

Автотээврийн Үндэсний төв ТӨҮГ-аас “Тав буюу түүнээс олон жил техник, хяналтын үзлэгтээ ороогүй бол бүртгэлээс хасах журамтай. Энэ бүртгэлийг эцэслэн тогтоох зорилгоор шинэчилсэн бүртгэл хийж байна. Жолооч нар олон жилийн өмнө ашиглахгүй болсон тээврийн хэрэгслээ шинэчилсэн бүртгэлээр хасуулах боломжтой. Шинэчилсэн бүртгэлээр иргэдээс төлбөр авахгүй, чирэгдэл учруулахгүй” гээ мэдээлжээ. Нийт 460 гаруй мянга нь техник, хяналтын үзлэгтээ ороогүй байгаа юм.

Шинэ мэдээ