Тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын цахим гэрчилгээ суурилуулна

access_time 2023-03-10 10:30

Улсын хэмжээнд нэг сая гаруй тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын цахим гэрчилгээ суурилуулах ажил эхэлсэн. Жолоочийн төлсөн татвар, хураамж, торгууль , даатгал, оношилгоонд хамрагдсан байдлыг алсаас хянах боломж бүрдэнэ. Мөн алдагдсан тээврийн хэрэгслийг илрүүлэх, ззорчилт хөдөлгөөний бүртгэлд тулгуурлан татвар, зам ашигласны төлбөрийг харилцан адилгүй тогтоох боломж бүрдэх юм. RFID технологийн хүрээнд нийслэлийн авто замын гэрлэн дохиотой 138 уулзварт хяналтын төхөөрөмж суурилуулжээ.

Шинэ мэдээ