Монгол хүүхэд эрүүл шүд

access_time 2018-03-28 15:56

ДЭМБ-аас хүн амын шүд амны хөндийг эрүүлжүүлэх нь хүний биеийн бүхий л эрхтэнд нөлөөлөх байнгын голомтот халдварыг багасган эрүүлжүүлэх чухал хүчин зүйл гэж үзэж байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнууд шүд амны хөндийн зонхилон тохиолдох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өвчлөлийг бууруулах талаар 2000-2020 онд хэрэгжүүлэх зорилт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Монгол улсад 2017 оноос “Эрүүл хүүхэд эрүүл шүд” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын 40 дугээр сургууль дээр хүүхдүүдийг хамруулсан нэгдсэн сургалт зохион байгуулсан байна.

Шинэ мэдээ