Иргэдийн гомдлоор барааг нь сольж, мөнгөн хохирлыг барагдуулсан байна.

access_time 2023-02-08 10:43

Шударга өрсөдөөн, Хэрэглэгчийн төлөө газрын “Хэрэглэгчийн мэдээллийн төв”-д худалдаа үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 183 гомдол санал иргэдээс ирүүлсэн. Үүнээс 120-д нь мэдээлэл өгч, 34 иргэний гомдол мэдээллийг судалж шийдвэрлэсэн.Нийт 15 иргэний барааг сольж өгөн, засвар үйлчилгээ үзүүлэн 5.245.000 төгрөгийн мөнгөн хохирол барагдуулсан байна.

Шинэ мэдээ