Аудитын байгууллага хангалтгүй ажиллаж байна

access_time 2023-01-28 08:33

Төрийн өмчит компаниудад олон тооны зөрчил гаргасаар байхад  Аудитын байгууллага хангалтгүй ажиллаж байна. Тиймээс ирэх хаврын чуулганаар Үндэсний аудитын газрын тайланг нээлттэй сонсгол хэлбэрээр авч хэлэлцэнэ. УИХ-ын хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд бүх талаар Хяналт шалгалтын мэдээллийн санг бий болгох, хяналт шалгалтын ажлын хэсэг, хянан шалгах түр хороодтой хамтран ажиллах, туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай онцолжээ.

Шинэ мэдээ