Нэг барааг хоёроос дээш тоогоор оруулж ирж байгаа бол татвар авна

access_time 2023-01-26 08:31

Нэг хүн ижил төрлийн барааг хоёроос дээш тоогоор оруулж ирж байгаа бол гаалийн татвар төлөх зохицуулалт үйлчилдэг.Хувь хүн өөрөө зөвшөөрөөгүй байхад дур мэдэн нэр дээр нь бүртгүүлсэн тохиолдолд шуудангийн гааль шалгаж байна.
Бараа бүтээгдэхүүний тоо ширхэг хоёроос дээш бол татвар төлөхөөс гадна тухайн барааны үнийн дүн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 нугалсантай тэнцэх хэмжээ буюу 5.5 сая төгрөгийн татвар төлдөг гэж ГЕГ-аас мэдээлжээ .

Шинэ мэдээ