Товчоодоор 33 мянган тээврийн хэрэгсэл зөрчилтэй орж ирсэн байна

access_time 2022-12-06 10:15

Улаанбаатар хотын хэмжээнд камерын системийг хүлээн авах ажлыг эхлүүлсэн. Арванхоёрдугаар сарын 15-наас Улаанбаатар хотод хамгийн сүүлийн үеийн камерын системийг нэвтрүүлж эхэлнэ. Товчоодын камерын хяналтын систем жигдэрч, арваннэгдүгээр сарын 1-нээс хойш дөрвөн товчоогоор 428 мянган тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн. Үүнээс орон нутгийн 48 мянган тээврийн хэрэгсэл байснаас 33 мянган тээврийн хэрэгсэл зөрчилтэй орж ирсэн байна.

Шинэ мэдээ