Цахилгааны хөнгөлөлт үзүүлэх шийдвэр батлагдаагүй байна.

access_time 2022-11-30 10:44

Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний цахилгаан, эрчим хүчний оргил ачаалал жил бүр 100 МВт-аар өсөж байна.Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн орой, шөнийн хэрэглээний цахилгааны тарифын хөнгөлөлөд улсын төсвөөс 34.5 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн ч тогтоол, шийдвэр ХЗДХЯ-наас батлаагүй учраас хэрэгжиж эхлээгүй байна.Төвийн бүсийн цахилгаан, эрчим хүчний үнийг 20 гаруй хувиар нэмснээр өөрийн өртөг нь дунджаар 213 төгрөг болжээ.

Шинэ мэдээ