Цас их орвол замын хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг түр өөрчлөн хязгаарлаж, хаана

access_time 2022-11-26 10:43

Цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн үед замын хөдөлгөөний түгжрэл, саатлыг зохицуулах зорилгоор зорчилт хөдөлгөөний ачаалал ихтэй гудамж, замын уулзварт тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг түр өөрчлөх, хязгаарлах, хаана. Замын хөдөлгөөний урсгал, чиглэлийг түр өөрчилж, хязгаарласан гудамж, замуудад нийтийн хэв журам, аюулгүй байдал, бэлэн байдлыг хангаж, зам, талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг холбогдох байгууллагууд анхаарч ажиллахаар боллоо.

Шинэ мэдээ