Орон нутгийн төрийн захиргааны албан хаагчийн цалинг 20-100 хувь нэмэгдүүлнэ

access_time 2022-11-24 10:05

Орон нутгийг хөгжүүлэх шилжин суурьших иргэд, айл өрхийг дэмжих бодлогын хүрээнд хөдөө орон нутгийг орон сууцжуулах дэд бүтцийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж байна. Энэ ажлын хүрээнд орон нутагт ипотекийн зээлийн хүүг гурван хувьд хүргэн, орон нутгийн төрийн захиргааны албан хаагчийн цалинг 20-100 хувь хүртэл үр дүнд тулгуурлан нэмэгдүүлэх, нийслэл Улаанбаатар хотоос орон нутагт үйлдвэр, агуулахаа нүүлгэсэн, орон нутагт шинээр үл хөдлөх хөрөнгө бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдэд татварын дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа аж.

Шинэ мэдээ