21 аймаг, нийслэлийн 47 эрүүл мэндийн байгууллагад 258 ширхэг тэргэнцэр олголоо.

access_time 2022-11-18 10:28

Олон улсын байгууллагын дэмжлэгээр 21 аймаг, нийслэлийн 47 эрүүл мэндийн байгууллагад 258 ширхэг тэргэнцэр олголоо. Энэхүү тэргэнцэр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгогдох юм. Энэ үеэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг хүртээмжтэй, саадгүй хүргэхэд анхаарч ажиллана гэдгээ эмнэлгийн удирдлагууд хэлжээ.

Шинэ мэдээ