Улаан хавчнууд нүүдэллэж эхэлжээ

access_time 2022-11-16 09:23

Австралийн Паркс компанийн бичлэгт баруун Австралийн эргийн ойролцоох арал нийтэд цахимаар харуулсан байна. Олон сая улаан хавчнууд жил бүр далай руу нүүдэллэх үеэр арлаас гарч ирж олон нийтэд харагддаг. Хосолсоны дараа эрэгтэй хавчнууд эхлээд ширэнгэн ой руу буцаж эмэгчин нь хоёр долоо хоног орчим нүхэнд өндөглөдөг. Эмэгтэй хавч бүр 100.000 хүртэл өндөг гаргадаг бөгөөд тэр өндөгийг далайд хадгалдаг байна.дээр олон мянган хавчнууд гудамжаар гаталж, гүүрэн дээр гарч байгааг олон
Эх сурвалж: Ройтерс

Шинэ мэдээ