Эрчим хүчний хөнгөлөлтийг айл өрхөд олгоно

access_time 2022-11-08 10:28

Эрчим хүчний шөнийн хөнгөлөлтийг айл өрхөд олгохгүй гэсэн шийдвэр гарч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарснаар  дахин олгохоор болсон байна.  Харин ААН-ийн дулааны тарифыг 28 хувиар нэмэхээр болсон.  Сарын 200 мянган кВт цахилгааны хэрэглээний тариф 28 хувиар,200 мянган кВт-аас илүү хэрэглэсэн тариф 38 хувиар нэмэх юм.

Шинэ мэдээ