Монгол Улсад 6525 стандарт батлагдсан байдаг

access_time 2022-10-24 09:19

Монгол Улсад 6525 стандарт батлагдсан байдаг. Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор 644 бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд холбогдох стандартыг заавал мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн байдаг. Гэвч хүнсний бүтээгдэхүүнийг авч үзэхэд дотоодын 10 хувь, импортын 5 хувь, үйлчилгээний 70 хувьд стандартын баталгаажуулалтыг хийж байна.

Шинэ мэдээ