Энэ онд 15 байршилд 4118 гэрэлтүүлэг хийгдсэн зарим хэсэгт асалт муу байна.

access_time 2022-10-18 09:29

Энэ онд 15 байршилд 4118 гэрэлтүүлгийн шон буюу гэрэлтүүлгийн ажлыг хүлээн авсан. Гэрэлтүүлгийн шонгоос цахилгаан авснаас гэрэлтүүлгийн тусгал муудах гэх мэт зөрчил илэрч байна. Хан-Уул дүүргийн хувьд 400 орчим гэрэлтүүлэг шинээр тавьжээ.

 

Шинэ мэдээ