Өргөө амаржих газар 138 ажилтныг халжээ

access_time 2022-10-14 08:32

Өргөө амаржих газар ажиллах боловсон хүчний хомсдолд орсон хэрнээ нэг дор 138 хүнийг ажлаас халсан. Халагдсан ажилтнууд ажлын байрны дарамтаас шахалтаас шалтгаалж ажлаасаа гарсан гэдгээ хэлжээ. Тиймээс Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны Эрүүл мэндийн үйлчдвэрчний эвлэлийн хорооноос эсэргүүцэн төр засгийн удирдлагуудад хандсан байна. Эрүүл мэндийн яамнаас хийсэн аудитын дүгнэлтээр хүний нөөцийн үйл ажиллагаа алдагдсан, удирдах ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтын журам хангалтгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байжээ:

Шинэ мэдээ