ЗҮҮН БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛНА

access_time 2017-11-28 17:20

Зүүн бүсийн тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаадын байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх анхны сургалт 2017 оны 11-р сарын 29-ний өдрөөс 12-р сарын 01-ний хооронд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод зохион байгуулна. Сургалтаар Зүүн бүсийн тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаадын байгаль хамгаалагчдад Байгаль орчны улсын хяналтын байцаагчийн тэмдэглэл хөтлөх, акт үйлдэх, хэрэг бүрдэлт нээх, эрх зүйн баримт бичгийн бүрдүүлэлт, хөтлөлт, Байгаль хамгаалагч нарыг хийж гүйцэтгэсэн ажлаа бусдад илэрхийлэх чадвар, бичиг баримт боловсруулах аргачлал, хэл яриа болон ёс зүйн чиглэлээр тус тус зохион байгуулж, сертификат олгох юм.

 

Шинэ мэдээ