31 төрлийн сурах бичиг хэвлэлтээс гараагүй байна

access_time 2022-09-22 10:31

Жил бүр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурах бичгийн агуулга, чанар, стандартыг сайжруулах үүднээс тендер зарлан шинээр хэвлэсээр ирсэн. Энэ жилийн тендерт оролцсон компаниуд 31 төрлийн сурах бичгийг хичээлийн жил эхлэхэд хэвлэж амжаагүй байна. Шалтгааныг сурах бичиг хэвлэх материалууд хилээр орж ирэхдээ саатсан гэж тайлбарласан байна.

Шинэ мэдээ