Өрх толгойлсон гэр бүлийн 13 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.

access_time 2022-09-16 07:31

Монгол Улсын нийт хүн амын 51 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг ч нийт ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын 62 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг.Эрчүүдийн дундаж наслалт эмэгтэйчүүдээс 9-10 жилээр богино байна. Мөн их, дээд сургуульд суралцагчдын хүйсийн тэнцвэр алдагдаж, сургууль завсардсан хүүхдүүдийн 72 хувь нь, өрх толгойлсон гэр бүлийн 13 хувь нь эрэгтэйчүүд байна.

Шинэ мэдээ